Corona maatregelen

Gezondheid voorop!

Dat spreekt voor zich. Al onze maatregelen zijn er uiteraard op gericht om onze deelnemers en onszelf optimaal te beschermen tegen een eventuele virusbesmetting. Als basis hanteren wij daarom in ieder geval de volgende uitgangspunten:

  • voelt een workshopleider zich niet lekker;
  • vertoont hij/zij verkoudheidsverschijnselen (hoesten/niezen/snotteren);
  • heeft hij/zij verhoging/koorts;

wij sturen een vervanger of, indien niet mogelijk, wij nemen contact op om de activiteit te verplaatsen of af te blazen. Wij sturen dus alleen workshopleiders op pad die zich 100% goed voelen en klachtenvrij zijn.

In geval van een incidentele hoest of nies, gebeurt dit uiteraard conform richtlijnen in de elleboogholte.

Anderhalve meter workshops 

De nieuwe norm: ook voor onze workshops. Sowieso zit improviseren in ons creatieve bloed dus ook voor deze maatregel hebben we verschillende creatieve oplossingen. In elk geval houdt elke workshopleider minimaal anderhalve meter afstand van alle contactpersonen en deelnemers aan de workshop. Er worden geen handen geschud, er wordt niet dichtbij deelnemers gestaan of langsaf gelopen, meegekeken en teruggekoppeld. In plaats daarvan hebben we voor alle noodzakelijke contacten slimme oplossingen. Dat verschilt natuurlijk per workshopdiscipline en voor elke workshop hebben we een eigen specifieke protocol om dat te waarborgen. Informeer daar gerust naar. In elk geval zal de workshopleider dit bij aanvang van de workshop duidelijk maken. 

Hygiëne: extra vanzelfsprekend 

Hoewel dit altijd al belangrijk was voor ons, schenken we er de komende tijd extra aandacht aan. In de eerste plaats blijven we natuurlijk vaak onze handen wassen. We verwachten dan ook van onze opdrachtgevers dat op locatie de hygiëne en middelen daarvoor op peil zijn. Indien er bij een workshop sprake is van leenmaterialen voor deelnemers (bijv. ipads of 3D-pennen) zorgen onze workshopleiders ervoor dat zij voor aanvang en/of na afloop van elke workshop de materialen schoonmaken met desinfecterende spray en poetspapier. Workshops waarbij wij normaliter materialen beschikbaar stellen waarvan wij het moeilijk vinden te garanderen dat wij die voldoende kunnen reinigen (denk aan verkleedspullen), bieden wij tijdelijk niet aan óf passen wij aan qua materiaalgebruik. 

In control 

De afgelopen maanden is gebleken dat het opsporen en isoleren van eventuele virusdragers essentieel is tegen de verspreiding ervan. Hoe meer ‘vreemde’ mensen en nieuwe contacten, hoe groter de kans op besmetting. Wij kiezen er daardoor voor om tijdelijk met een kleiner team aan workshopleiders te werken. Zo weten we goed wie we op pad sturen en kunnen we eventuele specifieke eisen vanuit onze opdrachtgevers en aanpassingen op protocollen en maatregelen vanuit de overheid snel en effectief kortsluiten met ons team.  

Eventuele bijkomende maatregelen 

Zowel vanuit de overheid als vanuit specifieke opdrachtgevers kunnen er aanvullende of nieuwe maatregelen komen: wij passen ons daarop uiteraard zo goed mogelijk aan. Denk bijvoorbeeld aan wenselijkheid of zelfs verplichting van mondkapjes: wij zijn er klaar voor. Ook wanneer er in de nabije toekomst getest kan of moet worden op het dragen van het virus of antistoffen, zullen wij daarin meegaan. 

Wij weten wat ons te doen staat: helpen jullie mee?

Wij kunnen onze protocollen nog zo goed op orde hebben: we hebben er niets aan als de deelnemers aan de workshop en eventuele andere contactpersonen niet meewerken. Wij doen alles wat in onze macht ligt om een eventueel besmettingsgevaar voor jullie te voorkomen en verwachten datzelfde terug van onze deelnemers en contactpersonen.
Onze workshopleiders geven aan het begin van elke workshop aan welke maatregelen zij in de workshop toepassen en hoe. Deelnemers dienen zich hieraan te houden ten behoeve van hun eigen veiligheid, maar ook die van andere deelnemers én onze workshopleiders. Alleen samen kunnen we ervoor zorgen dat het risico tot een minimum beperkt en de veiligheid optimaal gewaarborgd wordt.

Kortom...

Wij hebben er alle vertrouwen in dat wij met de bovenstaande uitgangspunten op korte termijn weer veilig, verantwoord en vol enthousiasme met onze passie en kunde bij jullie over de vloer kunnen komen. Wij hopen dat we jullie hiermee ook weten te overtuigen van onze inzet om jullie en onze gezondheid maximaal te waarborgen en komen graag snel weer langs voor één of meerdere workshops op locatie.